Offshore

Offshore şantiyelerinde, tüm personelin koordinasyonu, organizasyonel ve teknik önlemler, faaliyet alanımızda belirleyici bir öneme sahiptir.

 

Mobil sondaj istasyonları (sondaj gemileri), sondaj platformları ve açık deniz rüzgar türbinlerindeki sıradışı koşullardan dolayı hem lojistik hem de kullanılan teknolojiler ve malzemeler açısından özel prosedürler gerektirir.

Offshore tesisler yüksek tuz aşınmasından dolayı yüksek neme sahip ve dalgalardan kaynaklanan mekanik aşınmaya ve sınırlı bir ulaşıma maruz kalır.

Yüksek rüzgar hızlarının neden olduğu sıkıntılara ek olarak, tesisler özellikle korozyon koruması ile tuzlu ortam havasına karşı korunmalıdır.

Uygunsuz koruma çalışması ve yetersiz çelik ön hazırlığı, korozyon koruma sistemlerinin erken arızalanmasının ana nedenlerindendir.

Korozyona karşı kulelerin ve platformların uzun vadeli korunmasını sağlamanın bir çaresi, korozyon, zorlamalar, korozyon korumasına uygun yapılar, malzeme özellikleri ve uygulama teknikleri arasındaki karşılıklı ilişkilere dair kapsamlı ve ayrıntılı bir bilgidir.

DOST GROUP, rüzgar türbinlerinin (yeni) üretimi ve rüzgar türbinleri, sondaj gemileri, konveyör sistemleri ve petrol sondaj kuleleri için bileşenlerin onarımı alanında uzmanlaşmıştır. Hizmetlerimiz, rotor kanatlarının ve kuleler ve gondollar gibi komple bileşenlerin kaplanması, inceleme ve onarım, üretim süreci ve laminasyondan tüm açık deniz sistemleri için bakım ve onarım işlerine kadar uzanmaktadır.

Hizmet yelpazemiz ayrıca evrensel dolgu ve temizleme işlemlerini, yüksek basınçlı temizleme, manuel ve mekanik taşlama, kumlama ve yüksek kaliteli kaplama teknikleri ve koruyucu filmlerin uygulanmasını içerir.

Yükümlülüklerimiz, önleyici tedbirleri ve şantiyeler için yasal gereklilikleri sağlamayı ve bunlara uymayı da içerir.

İş kalitemiz, gerekli tüm düzenlemelere ve kalite standartlarına sıkı sıkıya bağlı olarak yürütülür ve DIN ISO 9001 standardı temelinde süreç odaklı bir şekilde uygulanır.